Twibbonize ช่วยให้คุณสามารถจับและวัดความกระตือรือร้นของผู้คนสำหรับแคมเปญของคุณ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณแปลงความกระตือรือร้นในการดำเนินการซึ่งจะเพิ่มการเปิดรับของแคมเปญของคุณ TwibBonize มีมากกว่า 50,000 แคมเปญมากกว่า 4.5 ล้านผู้เข้าชมและผู้สนับสนุน 56 ล้านคน ณ วันที่ 2020 Twibbonize มุ่งมั่นที่จะสร้างสถานที่ทำงานที่ครอบคลุมและหลากหลาย เราเป็นผู้ว่าจ้างโอกาสที่เท่าเทียมกัน เราไม่เลือกปฏิบัติต่อพื้นเชื้อชาติศาสนาหรือแหล่งกำเนิดแห่งชาติเพศรสนิยมทางเพศความพิการอายุอายุหรือการศึกษา